Căn hộ bán Xem tất cả

Cần bán căn hộ 80m2 Chung cư Goldmark City

Cần bán căn hộ 80m2 Chung cư Goldmark City

Diện tích : Từ 5,00m2 đến 60,60m2
Phòng ngủ : 2
Phòng vệ sinh : 6
Giá : 1 tỷ 548 triệu
Cần bán căn hộ 80m2 Chung cư Goldmark City

Cần bán căn hộ 80m2 Chung cư Goldmark City

Diện tích : Từ 5,00m2 đến 60,60m2
Phòng ngủ : 2
Phòng vệ sinh : 6
Giá : 1 tỷ 548 triệu
Cần bán căn hộ 80m2 Chung cư Goldmark City

Cần bán căn hộ 80m2 Chung cư Goldmark City

Diện tích : Từ 5,00m2 đến 60,60m2
Phòng ngủ : 2
Phòng vệ sinh : 6
Giá : 1 tỷ 548 triệu
Cần bán căn hộ 80m2 Chung cư Goldmark City

Cần bán căn hộ 80m2 Chung cư Goldmark City

Diện tích : Từ 5,00m2 đến 60,60m2
Phòng ngủ : 2
Phòng vệ sinh : 6
Giá : 1 tỷ 548 triệu
Cần bán căn hộ 80m2 Chung cư Goldmark City

Cần bán căn hộ 80m2 Chung cư Goldmark City

Diện tích : Từ 5,00m2 đến 60,60m2
Phòng ngủ : 2
Phòng vệ sinh : 6
Giá : 1 tỷ 548 triệu
Cần bán căn hộ 80m2 Chung cư Goldmark City

Cần bán căn hộ 80m2 Chung cư Goldmark City

Diện tích : Từ 5,00m2 đến 60,60m2
Phòng ngủ : 2
Phòng vệ sinh : 6
Giá : 1 tỷ 548 triệu

Căn hộ cho thuê Xem tất cả

Cần bán căn hộ 80m2 Chung cư Goldmark City

Cần bán căn hộ 80m2 Chung cư Goldmark City

Diện tích : Từ 5,00m2 đến 60,60m2
Phòng ngủ : 2
Phòng vệ sinh : 6
Giá : 1 tỷ 548 triệu
Cần bán căn hộ 80m2 Chung cư Goldmark City

Cần bán căn hộ 80m2 Chung cư Goldmark City

Diện tích : Từ 5,00m2 đến 60,60m2
Phòng ngủ : 2
Phòng vệ sinh : 6
Giá : 1 tỷ 548 triệu
Cần bán căn hộ 80m2 Chung cư Goldmark City

Cần bán căn hộ 80m2 Chung cư Goldmark City

Diện tích : Từ 5,00m2 đến 60,60m2
Phòng ngủ : 2
Phòng vệ sinh : 6
Giá : 1 tỷ 548 triệu
Cần bán căn hộ 80m2 Chung cư Goldmark City

Cần bán căn hộ 80m2 Chung cư Goldmark City

Diện tích : Từ 5,00m2 đến 60,60m2
Phòng ngủ : 2
Phòng vệ sinh : 6
Giá : 1 tỷ 548 triệu
Cần bán căn hộ 80m2 Chung cư Goldmark City

Cần bán căn hộ 80m2 Chung cư Goldmark City

Diện tích : Từ 5,00m2 đến 60,60m2
Phòng ngủ : 2
Phòng vệ sinh : 6
Giá : 1 tỷ 548 triệu
Cần bán căn hộ 80m2 Chung cư Goldmark City

Cần bán căn hộ 80m2 Chung cư Goldmark City

Diện tích : Từ 5,00m2 đến 60,60m2
Phòng ngủ : 2
Phòng vệ sinh : 6
Giá : 1 tỷ 548 triệu